joelalon

חיזוק הגדר הקורסת | ג'ואל אלון

בשולי המלחמה הקרה, נכרתו אמנות ונקבעו משטרי התנהלות לנטרול מירוצי חימוש יקרים מחשש כי הם עלולים להסלים למלחמה לא רצויה ובכדי למנוע הגעת נשק להשמדה המונית לידיים המסוכנות לשלום העולמי. להלן האסדרות העיקריות בתחום: האמנה לצמצום הנשק האסטרטגי START: Strategic Arms Reduction Treaty,  הסכם דו-צדדי שנחתם בשנת 1991 בין ארה"ב לבריה"מ על הפחתה והגבלה של …

חיזוק הגדר הקורסת | ג'ואל אלון לקריאה »